Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

MERWEDEBRUG/ MUIDERBRUG 1933-2009

De Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, die onlangs versterkt, verbreed en verhoogd is. (GK 2009).

Er wordt al maanden volop gewerkt aan de verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Muiden. De A1 is één van de drukste snelwegen in Nederland en de brug uit 1970 was nodig toe aan een opknapbeurt. Er is aan de zijkant van de brug een strook gemaakt, zodat hij nu breder is, aan de onderkant zijn extra balken gelast om de brug te versterken en als klap op de vuurpijl heeft men twee zogenaamde pylonen gebouwd, waaraan staalkabels zijn bevestigd, die de brug decimeters hebben opgetrokken, zodat hoog opgeladen containerschepen gemakkelijker onder de brug door kunnen varen.

De Muiderbrug vormt de westelijke toegang tot het Muider grondgebied. Tot 1933 lag op deze plek een eenvoudige draaibrug, van hetzelfde model als de huidige Sluisbrug in Muiden. (Zie foto, Coll. HAM)

DE DRAAIBRUG

De brug gaf veel oponthoud omdat hij, net als nu nog de Sluisbrug, heel vaak open en dicht moest voor de drukke scheepvaart op ‘t toenmalige Merwedekanaal. De toen al sterk groeiende stroom automobilisten stond daardoor veelvuldig in de file en ook de Gooische Stoomtram, die over de brug reed, moest vaak wachten. Men besloot in 1931 een grote nieuwe brug te bouwen aan de zuidkant.

DE BOUW

   

     

        

 

De aanleg van de opritten van de Merwedebrug vond plaats in 1932.

 

                            De opritten bestonden uit honderden meters lange betonnen pilaren.

OVERZICHTSFOTO’S

Twee overzichtsfoto’s van de werkzaamheden: Boven een opname vanaf de nieuwe brug in aanbouw ,(links) richting het noorden, waar de oude draaibrug lag. De Gooische tram stond te wachten aan de Diemense kant van het kanaal. Op de onderste foto ziet men hoe de staalconstructie van de nieuwe brug op twee drijvende bokken kwam aangevaren. Het gevaarte was gebouwd bij de Nederlandse Droogdokmaatschappij in Amsterdam en door de Oranjesluizen gesleept, over de lantaarnpalen heen, door het toen nog vrij smalle Merwedekanaal, naar de plek waar het op de landhoofden werd neergelaten. (foto onder).

 

DE NIEUWE BRUG GEOPEND

 

 

Een blik op de brug zelf, in de richting van Muiden, terwijl de laatste hand wordt gelegd aan het wegdek. Links en rechts kwamen fietspaden, in het midden links de trambaan en daarnaast de autoweg.

 

      

Links : Nogmaals het wegdek met de trambaan tussen de hekken, kort voor de opening van de nieuwe weg

Rechts : De officiële opening op vrijdag 22 september 1933 door Mw. van Wisselingh, echtgenote van de hoofdingenieur

DE NIEUWE WEG

Na de officiële opening steekt het feestelijke gezelschap de brug voor het eerst te voet over, september 1933.

De weg is geopend en het verkeer kan over de nieuwe brug heen rijden. Rechts de Bloemendalerpolder.

De file voor de draaibrug was voortaan voorbij; de draaibrug en de huisjes daarbij werden gesloopt.