E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

 

 

KALENDA AMUDA HISTORIA 2008

 

 

VERDEDIGINGSWERKEN IN EN OM MUIDEN

 

 

 

 

Kanonkazemat “Muiden Oost” (1931) aan de Zuidpolderweg. Foto gemaakt door HAM 2007.

 

VERDEDIGINGSWERKEN IN EN OM MUIDEN

 

Dit jaar staat de Kalenda Amuda Historia in het teken van forten, schansen, remises, sluizen, beren, monniken, groepsschuilplaatsen, versperringen en kazematten. Allemaal termen die horen bij de verdedigingswerken die in en om Muiden te vinden zijn. Voor wie interesse heeft zijn er in het oude vestingstadje veel overblijfselen te vinden van de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Een boottocht en een wandeling hier bieden talrijke verrassingen.

 

Van Pampus in het noorden, langs de tankversperring op de Oostzeedijk en de Stenen Beer bij het Muiderslot (zelf ook een verdedigingwerk, maar in dit verband even buiten beschouwing gelaten), langs de locaties waar de gebouwen A en B stonden naar de Ton Kootsingel met gebouw G, de Kazerne (D), tot het Muizenfort (C) aan het Vestingplein en dan via gebouw E naar gebouw F en ‘Fort H’ waarachter ook  een stenen beer verborgen zit. Dan heeft u nog de Groote Zeesluis en de Westbatterij te goed. Voor de echte volhouders zijn er buiten de bebouwde kom de moeilijk bereikbare G-Kazemat aan de westzijde van de Vecht en de kanonkazemat langs de Zuidpolderweg.

 

Ik kan in deze Kalenda helaas niet alles laten zien van en vertellen over de talrijke elementen van de fortificaties aan de monding van de Vecht, maar als u elke maand even de moeite neemt om de afbeelding en de toelichting rustig te bekijken, dan zult u ongetwijfeld een goede indruk krijgen van de verdedigingswerken in en om Muiden. Wilt u meer weten of zien over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij mijn eigen website www.guuskroon.nl , de website van de Historische Kring Stad Muiden www.hksm.nl of de nieuwe website van de Stichting Muider Muizenfort Museum; www.muizenfort.nl Het museum gaat begin apri l open voor publiek.U bent van harte welkom.

 

Ik wens u veel plezier met deze Kalenda.                                                                     Guus Kroon

Voorpagina: G-kazemat aan de Weesperbinnenweg, zonder gietstalen koepel. Foto HAM 2007.

 

                          Gebouw A, ten noorden van het Muiderslot, werd gebouwd in de periode

                          1874-1876 en bevatte logies voor 2 officieren en 39 onderofficieren en

                          manschappen. Het moest de holle sluisbeer bewaken. In 1954 werd dit

                         gebouw gesloopt ten behoeve van de aanleg van de pruimenboomgaard.

 

JANUARI

 

             01______________________D                                   16______________________W

          02______________________W                                   17______________________D

          03______________________D                                   18______________________V

          04______________________V                                    19______________________Z

          05______________________Z                                    20______________________Z

          06______________________Z                                    21______________________M

          07______________________M                                   22______________________D

          08______________________D                                   23______________________W

          09______________________W                                   24______________________D

          10______________________D                                   25______________________V

          11______________________V                                    26______________________Z

          12______________________Z                                    27______________________Z

          13______________________Z                                    28______________________M

          14______________________M                                   29______________________D

          15______________________D                                   30/31_________________ W/D

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

 

                                       Gebouw B stond ten noordoosten van het Muiderslot.

                                       Ook dit gebouw werd in de jaren vijftig gesloopt, om

                                       plaats te maken voor de Kruidentuin. Een klein deel,

                                        de ruimtes XIII, XIV, XV en XVI, bleef behouden.

 

             01______________________V                                     16______________________Z

          02______________________Z                                    17______________________Z

          03______________________Z                                    18______________________M

          04______________________M                                   19______________________D

          05______________________D                                   20______________________W

          06______________________W                                   21______________________D

          07______________________D                                   22______________________V

          08______________________V                                    23______________________Z

          09______________________Z                                    24______________________Z

          10______________________Z                                    25______________________M

          11______________________M                                   26______________________D

          12______________________D                                   27______________________W

          13______________________W                                   28______________________D

          14______________________D                                   29______________________V

          15______________________V        FEBRUARI

Gebouw C, beter bekend als Het Muizenfort, gebouwd in 1874. In het fort wordt, als alles volgens de plannen verlopen is, één dezer dagen het Muider Muizenfort Museum geopend.

De foto hierboven is uit 1984, toen er geen gracht was en er bomen groeiden voor het fort.

 

 

MAART

 

 

             01______________________Z                                    16______________________Z

          02______________________Z                                    17______________________M

          03______________________M                                   18______________________D

          04______________________D                                   19______________________W

          05______________________W                                   20______________________D

          06______________________D                                   21______________________V

          07______________________V                                    22______________________Z

          08______________________Z                                    23______________________Z

          09______________________Z                                    24______________________M

          10______________________M                                   25______________________D

          11______________________D                                   26______________________W

          12______________________W                                   27______________________D

          13______________________D                                   28______________________V

          14______________________V                                    29______________________Z

          15______________________Z                                    30/31___________________Z/M

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

De Kazerne, Gebouw D, gebouwd in 1876 met 37 ruimtes en lokalen voor 270 officieren, onderofficieren en manschappen, werd na ruim 100 jaar gerestaureerd en verbouwd tot raadzaal ,openbare bibliotheek en multifunctionele ruimte voor de gemeente Muiden.

 

 

APRIL

 

 

             01______________________D                                  16______________________W

          02______________________W                                   17______________________D

          03______________________D                                   18______________________V

          04______________________V                                    19______________________Z

          05______________________Z                                    20______________________Z

          06______________________Z                                    21______________________M

          07______________________M                                   22______________________D

          08______________________D                                   23______________________W

          09______________________W                                   24______________________D

          10______________________D                                   25______________________V

          11______________________V                                    26______________________Z

          12______________________Z                                    27______________________Z

          13______________________Z                                    28______________________M

          14______________________M                                   29______________________D

          15______________________D                                   30______________________W

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

 Gebouw E was het kruitmagazijn van de vesting Muiden. Het bouwwerk uit 1876 heeft stalen luiken en telt 5 kamers voor het vullen en bewaren van de projectielen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het gerestaureerd. De ruimtes kunnen nu gehuurd worden voor opslag e. d.

 

 

MEI

 

 

             01______________________D                                   16______________________V

          02______________________V                                    17______________________Z

          03______________________Z                                    18______________________Z

          04______________________Z                                    19______________________M

          05______________________M                                   20______________________D

          06______________________D                                   21______________________W

          07______________________W                                   22______________________D

          08______________________D                                   23______________________V

          09______________________V                                    24______________________Z

          10______________________Z                                    25______________________Z

          11______________________Z                                    26______________________M

          12______________________M                                   27______________________D

          13______________________D                                   28______________________W

          14______________________W                                   29______________________D

          15______________________D                                   30/31__________________V/Z

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

Achter de Bouvywijk ligt Gebouw F, een dubbele kanonremise uit 1875. Op 11 mei 1991is de Zeeverkennersgroep Pampus Muiden begonnen met het toegankelijk maken van het uit twee verdiepingen bestaande vestingwerk. Er liggen nu kano’s en roeiboten   ipv kanonnen.

 

 

JUNI

 

 

             01______________________Z                                    16______________________M

          02______________________M                                   17______________________D

          03______________________D                                   18______________________W

          04______________________W                                   19______________________D

          05______________________D                                   20______________________V

          06______________________V                                    21______________________Z

          07______________________Z                                    22______________________Z

          08______________________Z                                    23______________________M

          09______________________M                                   24______________________D

          10______________________D                                   25______________________W

          11______________________W                                   26______________________D

          12______________________D                                   27______________________V

          13______________________V                                    28______________________Z

          14______________________Z                                    29______________________Z

          15______________________Z                                    30______________________M

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

De in 1874 gebouwde kanonremise, Gebouw G, is het enige stenen bouwwerk in de Vesting Muiden dat nog niet is gerenoveerd. De Stichting Behoud Vesting Muiden heeft in 1998 nog tevergeefs actie gevoerd voor het openstellen en opknappen van het verwaarloosde gebouw.

 

 

JULI

 

 

             01______________________D                                   16______________________W

          02______________________W                                   17______________________D

          03______________________D                                   18______________________V

          04______________________V                                    19______________________Z

          05______________________Z                                    20______________________Z

          06______________________Z                                    21______________________M

          07______________________M                                   22______________________D

          08______________________D                                   23______________________W

          09______________________W                                   24______________________D

          10______________________D                                   25______________________V

          11______________________V                                    26______________________Z

          12______________________Z                                    27______________________Z

          13______________________Z                                    28______________________M

          14______________________M                                   29______________________D

          15______________________D                                   30/31__________________W/D

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

 

Gebouw H wordt tegenwoordig “Fort H”genoemd. Wellicht wat te veel eer voor het kleine vestingwerk, maar het voormalige ravelijn is dan ook enkele jaren geleden geheel opgeknapt en verbouwd tot een “Eethaven”, dat wil zeggen; restaurant met terras aan het water.

 

 

AUGUSTUS

 

 

             01______________________V                                    16______________________Z

          02______________________Z                                    17______________________Z

          03______________________Z                                    18______________________M

          04______________________M                                   19______________________D

          05______________________D                                   20______________________W

          06______________________W                                   21______________________D

          07______________________D                                   22______________________V

          08______________________V                                    23______________________Z

          09______________________Z                                    24______________________Z

          10______________________Z                                    25______________________M

          11______________________M                                   26______________________D

          12______________________D                                   27______________________W

          13______________________W                                   28______________________D

          14______________________D                                   29______________________V

          15______________________V                                    30/31__________________Z/Z

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

 

De Westbatterij staat sinds 1850 eenzaam op wacht bij de monding van de Vecht. Het gebouw heeft ‘bomvrij logies’ voor 84 militairen in 21 ruimtes. Het ovale bakstenen bouwwerk telt twee verdiepingen en een kruitkamer. De Zeeverkenners zitten er sinds 1972 als huurder.

 

 

SEPTEMBER

 

 

             01______________________M                                   16______________________D

          02______________________D                                   17______________________W

          03______________________W                                   18______________________D

          04______________________D                                   19______________________V

          05______________________V                                    20______________________Z

          06______________________Z                                    21______________________Z

          07______________________Z                                    22______________________M

          08______________________M                                   23______________________D

          09______________________D                                   24______________________W

          10______________________W                                   25______________________D

          11______________________D                                   26______________________V

          12______________________V                                    27______________________Z

          13______________________Z                                    28______________________Z

          14______________________Z                                    29______________________M

          15______________________M                                   30______________________D

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

Pampus, het forteiland voor de kust van Muiden, werd gebouwd tussen 1887 en 1895, om Amsterdam te beschermen tegen vijandelijke schepen. Op deze unieke Duitse foto uit een particuliere collectie zijn nog de oorspronkelijke geschutskoepels te zien vanuit het noorden.

 

 

OKTOBER

 

 

             01______________________W                                   16______________________D

          02______________________D                                   17______________________V

          03______________________V                                    18______________________Z

          04______________________Z                                    19______________________Z

          05______________________Z                                    20______________________M

          06______________________M                                   21______________________D

          07______________________D                                   22______________________W

          08______________________W                                   23______________________D

          09______________________D                                   24______________________V

          10______________________V                                    25______________________Z

          11______________________Z                                    26______________________Z

          12______________________Z                                    27______________________M

          13______________________M                                   28______________________D

          14______________________D                                   29______________________W

          15______________________W                                   30/31__________________D/V

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

                              De holle Sluisbeer bij het Muiderslot, in de volksmond de

   Peperbus genoemd, was de inlaat van de Hollandse Water-

    linie en is nog steeds van belang voor de waterhuishouding.

 

NOVEMBER

 

             01______________________Z                                    16______________________Z

          02______________________Z                                    17______________________M

          03______________________M                                   18______________________D

          04______________________D                                   19______________________W

          05______________________W                                   20______________________D

          06______________________D                                   21______________________V

          07______________________V                                    22______________________Z

          08______________________Z                                    23______________________Z

          09______________________Z                                    24______________________M

          10______________________M                                   25______________________D

          11______________________D                                   26______________________W

          12______________________W                                   27______________________D

          13______________________D                                   28______________________V

          14______________________V                                    29______________________Z

          15______________________Z                                    30______________________Z

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

De tankversperring op de Oostzeedijk is tijdens de mobilisatie in de periode 1939-1940 gebouwd door het Nederlandse leger als laatste verdedigingslijn van de Vesting Holland.

De spoorstaven zijn grotendeels behouden gebleven. Het geheel is nu provinciaal monument.

 

 

DECEMBER

 

 

             01______________________M                                   16______________________D

          02______________________D                                   17______________________W

          03______________________W                                   18______________________D

          04______________________D                                   19______________________V

          05______________________V                                    20______________________Z

          06______________________Z                                    21______________________Z

          07______________________Z                                    22______________________M

          08______________________M                                   23______________________D

          09______________________D                                   24______________________W

          10______________________W                                   25______________________D

          11______________________D                                   26______________________V

          12______________________V                                    27______________________Z

          13______________________Z                                    28______________________Z

          14______________________Z                                    29______________________M

          15______________________M                                   30/31__________________D/W

 

 

 

 

HISTORISCH ARCHIEF MUIDEN

 

Verscholen sluisbeer met monnik bij Fort H, langs de A1.(links) Groepsschuilplaats type P met

gereconstrueerde loopgraaf op het Muizenfort, bij het MMM. (rechts)

 

De Groote Zeesluiz in de winter. De sluis kwam in 1674 naar Muiden. Voordien werd het zeewater pas bij Hinderdam ( Nigtevecht) tegen gehouden. Met behulp van schotbalken en speciale deuren kon men de Vecht afdammen en zodoende het water opstuwen om, in tijd van oorlog, de polders rond Muiden onder water te zetten. (Foto Gerard Kuit, december 2000.)

 

 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...