E-mail: guus@ham-muiden.nl
Redactie en uitgave: Historisch Archief Muiden. Burg. de Raadtsingel 32, 1398 BG Muiden.Tel.nr. 029426-4922

Special

 

 

SPECIAL WATERLINIE 1945

 
 

De ondergelopen Noordpolder in het voorjaar van 1945. Op de achtergrond het Muiderslot. (collectieHAM.)

Muiden is eeuwenlang het begin geweest van de Hollandse Waterlinie. Van 1672, toen men de Fransen onder Lodewijk de XIV, die Nederland binnenviel, met succes tegenhield, tot in 1945 toen de Duitse bezetters de binnenvallende Geallieerden vergeefs probeerden tegen te houden, heeft de Waterlinie een rol gespeeld. In eerste instantie “stak” men de dijken eenvoudig door, zodat het water door het ontstane gat kon binnenstromen. Maar bij eb (zeewater) of lage waterstand (rivierwater) kon het ook zo maar weer ongehinderd wegstromen. Het afgraven of opblazen van de dijken werd overbodig toen men later speciale “inundatiesluizen” ging aanleggen, waar het water gecontroleerd kon worden ingelaten en op peil gehouden worden. Een ingewikkeld en tijdrovend systeem, dat veel onderhoud en kennis vergde.

In 1945 namen de Duitsers vaak hun toevlucht tot grof geweld om de polders onder water te zetten. In Muiden werden op 16 april de ebdeuren van de Groote Zeesluis opgeblazen, waardoor er veel schade ontstond aan de deuren, de brug, het sluishuis en gebouwen in de omgeving. Het leidde echter niet tot het gewenste resultaat. Daarop ging men naar het Noordpoldergemaal en blies de inlaat op zodat het oostelijk deel van de Noordpolder onder water liep. Om ook het westelijk deel, dat gescheiden werd van het oostelijk deel door de Noordpolderweg, onder water te zetten, liet men met explosieven een gat in het dijkje ontstaan. In deze Sluiz-special ziet u een aantal foto’s van deze onderwaterzetting, aangevuld met diverse andere inundaties in Muiden en omgeving.

Het paard van de familie Nel eenzaam op de Noordpolderweg nabij het gat van de explosie.
Dezelfde plek, even ten noorden van het voormalige gemaal aan de Noorpolderkade.
De Slothoeve omringd door water.
De Slothoeve omringd door water.
De familie Nel met paard en wagen rijdend door de ondergelopen Noordpolder.
De familie Nel met paard en wagen rijdend door de ondergelopen Noordpolder.
Werkzaamheden op een dijkje temidden van de watervlakte.
Lijdzaam toekijken bij de Naardertrekvaart, waar het inundatiewater vandaan kwam.
De Slothoeve omringd door water.
De Slothoeve omringd door water.
De Slothoeve omringd door water.
De Slothoeve omringd door water.
De Slothoeve omringd door water.
De Groote Zeesluis na de bevrijding, kort na de explosie van 16 april 1945.
De Zuidpolder stond ook onder water in de winter en het vroege voorjaar van 1945.
De boerderij van de familie Streefkerk in het water (Zuidpolder).
De boerderij van de familie Streefkerk in het water (Zuidpolder).
Fietsers op kale velgen begeleiden een Canadese carrier langs de ondergelopen Zuidpolder.

Bevrijde Muidenaren maken het V-teken op een langs de Zuidpolderweg achtergelaten stuk Duits stormgeschut, met op de achtergrond de ondergelopen Noordpolder.

Met dank aan:

  • De fam. Nell (foto’s 00 t/m 14) * Dhr. G. Wegman, Muiderberg * M. Wiegmans (+) * Mw. M. Oosterbroek-de Ruigh en alle anderen die hebben bijgedragen aan de collectie van het Historisch Archief Muiden.
 
Did you come to my page by SearchEngine? Click here to see my WebSite...